DM2G50SH6A 600 50.0×2 1.95 90 ≤25 7DM-1 基板绝缘封装,减少损耗、降低高频电子开关噪音,适用于电机驱动、逆变电源、焊接电源、感应加热、UPS 、恒压恒频电源、机器人、侍服系统等
DL2G50SH6N 600 50.0×2 1.95 90 ≤30 6DM-2
DM2G50SH6N 600 50.0×2 2.10 100 ≤25 7DM-1
DL2G50SH6A 600 50.0×2 1.95 90 ≤25 6DM-2
DM2G75SH6A 600 75.0×2 1.95 90 ≤40 7DM-1
DL2G75SH6N 600 75.0×2 1.95 90 ≤40 6DM-2
DM2G75SH6N 600 75.0×2 2.10 100 ≤30 7DM-1
DL2G75SH6A 600 75.0×2 1.95 90 ≤35 6DM-2
DM2G100SH6A 600 100.0×2 1.95 90 ≤30 7DM-1
DL2G100SH6N 600 100.0×2 1.95 90 ≤30 6DM-2
DM2G100SH6N 600 100.0×2 2.10 110 ≤30 7DM-1
DL2G100SH6A 600 100.0×2 1.95 90 ≤30 6DM-2
DM2G150SH6N 600 150.0×2 2.10 140 ≤40 7DM-2
DM2G200SH6N 600 200.0×2 2.10 145 ≤40 7DM-2
DM2G150SH6NE* 600 150.0×2       7DM-1
DM2G300SH6NE* 600 300.0×2       7DM-2
DM2G300SH6N* 600 300.0×2       7DM-3
DM2G400SH6N* 600 400.0×2       7DM-3
*后续即将推出
<<      1       2      >>